Bài đăng

Quá trình hình thành cảng thị Hải Phòng (từ khởi nguồn đến năm 1888)

Authors:Vũ, Đường LuânKeywords: Cảng biển
Hải Phòng
Lịch sử Việt NamIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 168 tr.Abstract: Tìm hiểu bối cảnh lịch sử tự nhiên - xã hội và sự phát triển hệ thống cảng biển ở Hải Phòng trước thế kỷ XIX. Trình bày quá trình hình thành trung tâm kinh tế - thương mại ở vùng hạ lưu sông Cấm (1802-1874) : xuất phát điểm là sự bùng nổ quan hệ kinh tế giữa miền Bắc Việt Nam và miền Nam Trung Quốc; mạng lưới trao đổi nội địa; hoạt động thương mại - trao đổi ở vùng hạ lưu sông Cấm và khu vực cửa biển Hải Phòng; sự can thiệp của người Pháp ở Bắc Kỳ và việc mở cửa Hải Phòng cho thương mại. Nghiên cứ sự ra đời của thành phố cảng Hải Phòng thời kỳ đầu thuộc địa (1875-1888) qua tìm hiểu việc thành lập cảng và vai trò kinh tế - chính trị của Pháp ở Hải Phòng; những biến chuyển của cảng Hải Phòng và sự ra đời của một đô thị Hải Phòng. Nghiên cứu quá trình hình thành cảng thị Hải Phòng đã đóng góp những nhận thức về sự phát triển của hệ thố…

Văn hóa biển trong văn hóa dân gian truyền thống Hải Phòng

Hình ảnh
Authors:

Nguyễn, Thị Hà AnhKeywords: Văn học dân gian
Văn hóa biển
Hải PhòngIssue Date: 2009Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiAbstract: Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội, cũng như lịch sử con người, đặc trưng văn hóa biển của thành phố Hải Phòng. Tìm hiểu về mối quan hệ giữa văn hóa dân gian và văn học dân gian. Đi sâu nghiên cứu về các lễ hội tiêu biểu của cư dân biển thành phố Hải Phòng như: lễ hội chọi trâu (lễ hội “Đấu ngưu”) về truyền thuyết dân gian, thơ ca dân gian, thơ ca hiện đại, tin ngưỡng dân gian trong lễ hội chọi trâu và lễ hội đền Nghè (nữ tướng Lê Chân trong chính sử, truyền thuyết Lê Chân trong Thần tích, truyền thuyết Lê Chân trong lễ hội). Phân tích những đặc điểm dân ca vùng ven biển Hải Phòng bao gồm: Hát Đúm (Thủy Nguyên) về: nghệ thuật ngôn từ; thời gian và không gian nghệ thuật, nghệ thuật diễn xướng và Ca trù (Thủy Nguyên).Description: 98 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23642

Hiệu quả của Marketing online đối với các ngân hàng Thương mại cổ phần

Hình ảnh
Kết cấu của luận văn gồm các chương sau:
Phần giới thiệu
Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về hiệu quả  hoạt động marketing online đối với các ngân hàng thương mại cổ phần
Chương 2. Phương pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn.
Chương 3. Phân tích  thực trạng hiệu quả  marketing online  tại của ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong.
Chương 4.  Giải pháp nâng cao hiệu quả  marketing online  cho ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong.
Kết luận và các hạn chế.
Tài liệu tham khảo.  Authors: Dương, Đình Bách Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế - Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401 Description: 72 tr. Full text: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34204

Truyền thông về Khoa học Công nghệ trên Đài Truyền hình Việt Nam (Khảo sát chương trình Công nghệ - Đời sống trên VTV1 và Bảy ngày công nghệ trên VTV2 năm 2014)

Hình ảnh
Dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát cụ thể một số chương trình truyền hình khoa học và công nghệ, mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm:
Bổ sung thông tin khoa học về thực trạng hoạt động truyền thông về khoa học và công nghệ trên báo chí nói chung và truyền hình nói riêng trong thời gian gần đây. Đưa ra giải pháp, kiến nghị với ban biên tập các chương trình, cơ quan quản lý và nghiên cứu về khoa học và công nghệ, các chuyên gia, các nhà khoa học để nâng cao chất lượng chương trình và hiệu quả thông tin về khoa học và công nghệ.
Bên cạnh đó, luận văn cũng bổ sung tài liệu nghiên cứu và giảng dạy cho ngành báo chí và truyền thông về các vấn đề liên quan. Authors: 
Trần, Thị QuyênKeywords: Báo chí -- Truyền thông
Chương trình truyền hình
Đài truyền hình
Việt NamIssue Date: 2016Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: 114 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20398

Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong lĩnh vực chính trị và an ninh - quốc phòng giai đoạn 2001 - 2015

Hình ảnh
Thứ nhất, phân tích làm rõ những nhân tố cơ bản tác động đến quan hệ Việt Nam -Liên Bang Nga trong lĩnh vực chính trị và an ninh - quốc phòng.
Thứ hai, phân tích những kết quả hợp tác giữa Việt Nam  -  Liên Bang Nga trong lĩnh vực chính trị và an ninh - quốc phòng giai đoạn 2001- 2015.
Thứ ba, đánh giá những thuận lợi, khó khăn của quan hệ Việt Nam  -  Liên bang Nga trong lĩnh vực chính trị và an ninh -  quốc phòng từ đó đưa ra các dự báo triển vọngcủa mối quan hệ này đến năm 2030 cũng như đề xuất một số giải pháp để tăng cường mối quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong hai lĩnh vực trên.  Authors: 
Trần, Thị ThủyKeywords: Quan hệ quốc tế -
Chính trị
An ninh - Quốc phòng
Việt Nam
Liên Bang NgaIssue Date: 2016Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: 90 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20367

Vấn đề Biển Đông trong chiến lược xoay trục châu Á của Mỹ

Hình ảnh
Mục đích nghiên cứu của luận văn được xác định là: nhận thức và làm rõ các chính sách về Biển Đông và vị trí cũng như sự tương tác của nó trong chiến lược xoay trục Châu Á của Mỹ. Trên cơ sở đó, sẽ bước đầu tổng kết và dự báo các xu hướng chính trong chính sách của Mỹ đối với vấn đề Biển Đông, từ đó đưa ra khuyến nghị một số giải pháp cho Việt Nam nhằm góp phần đấu tranh giữ vững chủ quyền trên Biển Đông của Tổ quốc. Authors: 
Cao, Huy HiệpKeywords: Biển Đông
Chủ quyền
Chính trị học
Mỹ
Chính sách
Chiến lược
Châu ÁIssue Date: 2016Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: 143 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20341

Tìm hiểu nghệ thuật trào phúng của Vũ Trọng Phụng qua tiểu thuyết Số đỏ

Hình ảnh
Authors:

Choi, Young LanKeywords: Vũ, Trọng Phụng, 1912 - 1939
Nghệ thuật trào phúng
Văn học Việt Nam
Văn học hiện thực phê phánIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: Khái lược về trào phúng và giới thiệu về đặc điểm nghệ thuật của tiểu thuyết trào phúng nói chung và tiểu thuyết “Số Đỏ” của Vũ Trọng Phụng nói riêng. Tìm hiểu khái niệm về nhân vật trào phúng và đi sâu nghiên cứu về các tuyến nhân vật trào phúng trong tiểu thuyết “Số Đỏ” từ nhân vật trung tâm – Xuân Tóc Đỏ, đến các chân dung nhân vật khác, cho đến nhân vật đám đông. Phân tích nghệ thuật xây dựng tình huống trào phúng trong tiểu thuyết “Số Đỏ”, đó là các: tình huống ngẫu nhiên, tình huống mang tính chất vô nghĩa lý của nhân vật, tình huống hiểu nhầm. Trình bày khái quát về đặc điểm ngôn ngữ và giọng điệu trào phúng trong tiểu thuyết “Số Đỏ”.Description: 90 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20041